BorstvoedingsCentrum
‘s-Hertogenbosch

Telefoon:
06 - 27 073 184
bereikbaar van 9.00 tot 21.00

E-mail:
info@bvcdenbosch.nl


Verwijzing

Het uitgangspunt is dat de begeleiding van borstvoeding in het reguliere circuit wordt uitgevoerd door de verloskundige, gynaecoloog, kinderarts, verpleegkundige, kraamverzorgster, huisarts en jeugdgezondheidszorg. Soms kunnen problemen met betrekking tot de borstvoeding niet in dit reguliere circuit worden opgevangen en is verwijzing naar een lactatiekundige noodzakelijk.

Veel ziektekostenverzekeringen vergoeden de kosten voor de lactatiekundige zorg of een gedeelte ervan. Dit is mede afhankelijk van de afgesloten polis. Vaak is een verwijzing noodzakelijk voor vergoeding.

Om het verwijzen makkelijk te maken vindt u hieronder terug wanneer verwijzen nodig is en op welke manier u het kunt doen:

Tijdens de kraamperiode

In dit schema staan 10 veel voorkomende problemen bij borstvoeding beschreven welke voor kunnen komen tijdens de kraamperiode. Hierin zijn de bijbehorende interventies en de verwijscriteria omschreven. Wanneer besloten is dat de verwijzing naar de lactatiekundige nodig is, kunt u een verwijzingsformulier van de verloskundige/gynaecoloog/kinderarts/ huisarts naar de lactatiekundige uitprinten.

Na de kraamperiode

In dit schema staan 11 veel voorkomende problemen bij borstvoeding beschreven welke voor kunnen komen na de kraamperiode. Hierin zijn de bijbehorende interventies en de verwijzingscriteria omschreven. Wanneer besloten is dat de verwijzing naar de lactatiekundige nodig is, kunt u een verwijzingsformulier van de jeugdgezondheidszorg/kinderarts/huisarts naar de lactatiekundige uitprinten.

In geval van verwijzen het verwijzingsformulier invullen, uitprinten, ondertekenen en aan de ouder geven.

De ouder neemt contact op met het Borstvoedingscentrum en diezelfde dag wordt in overleg met de client een tijdstip voor een consult afgesproken.

Desgewenst kan er uiteraard ook overleg plaatsvinden tussen de verwijzer en het Borstvoedingscentrum.

Bij het afsluiten van de zorg rapporteert de lactatiekundige terug naar de verwijzer middels een overdrachtsformulier. Ook de ouder krijgt een schriftelijk verslag van het consult.

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u altijd contact opnemen met ons.